Những Lưu Ý Khi Nhập Cảnh Vào Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ cho nhập cảnh ban hành chú thích về thủ tục nhập cảnh ở Mỹ, cách nhập cảnh vào Mỹ cho công dân nước ngoài thông qua chú giải của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Tuy nhiên, bạn không cần thị thực cho nhập cảnh ở Mỹ nếu bạn là…